วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี

รองเท้านารีอินทนนท์ (Paphiopedilum villosum)
มีถิ่นกำเนิดในป่าดิบทางภาคเหนือ ชอบอุณหภูมิต่ำ ความชื้นสูง ใบมีสีเขียวตลอดทั้งใบ บริเวณโคนกาบใบมีจุดประเล็กๆ สีม่วง ใบยาว 15-20 ซม. ก้านช่อดอกยาว 15-20 ซม. ดอกกว้าง 7-10 ซม. กลีบดอกหนา พื้นกลีบเป็นมันเงา ดอกสีเหลืองปนน้ำตาล กลีบในทั้งคู่แต่ละกลีบมีเส้นแบ่งตามความยาวกลีบ

ราคา 290.00 บาท


รองเท้านารีเหลืองเลย (Paphiopedilum hirsutissimum)
ขึ้นตามพื้นดินหรือซอกหิน อยู่ทางภาคเหนือ ใบมีสีเขียวตลอดทั้งใบ แต่ที่โคนกาบใบไม่มีจุดประสีม่วง ใบยาว 10-20 ซม. ก้านช่อดอกยาวประมาณ 20 ซม. ขนาดดอกกว้าง 8-10 ซม. กลีบดอกด้านบนสีแดงเข้ม ขอบกลีบสีเหลือง กลีบในสีชมพูแดง มีขนนุ่ม

ราคา 290.00 บาทรองเท้านารีเหลืองกระบี่ (Paphiopedilum exul)
ขึ้นตามซอกหินหรือหน้าผาใกล้ทะเล ใบสีเขียวตลอดทั้งใบ ใบแคบและหนา ปลายหยัก ขนาดดอกกว้าง 6-10 ซม. กลีบดอกด้านบนมีริมสีขาว ในกลีบมีสีเขียว มีจุดสีม่วงอมน้ำตาลกลีบใบสีเหลืองแคบ ริมกลีบหยักเล็กน้อย ปากมีสีเหลืองอมเขียว

ราคา 320.00 บาท


รองเท้านารีขาวสตูลหรือรองเท้านารีดอกขาว (Paphiopedilum niveum) ขึ้นตามซอกหินปูนใกล้ชายทะเลทางภาคใต้ ปลายหยักมน ใบมีลายสีเขียวเข้มสลับเขียวอ่อน ด้านล่างใบมีประจุดสีม่วง ดอกมีสีขาวมีจุดประเล็กสีม่วงเข้มที่บริเวณโคนกลีบ ขนาดดอก 4-6 ซม.

ราคา 350.00 บาทรองเท้านารีเหลืองปราจีน (Paphiopedilum concolor)
ขึ้นตามซอกหินค่อนข้างร่ม พบทุกภาคของในประเทศไทย ใบค่อนข้างหนา ยาว 10-15 ซม. ใบด้านบนสีเขียวเข้มมีลายสลับกับสีเขียวอ่อน ด้านล่างมีลายสีม่วงประจาย ก้านช่อดอกยาวประมาณ 5 ซม. ขนาดดอก 4-6 ซม.

ราคา 360.00 บาทรองเท้านารีฝาหอย (Paphiopedilum bellatulum)
พบตามซอกหินหรือโคนต้นไม้ในป่าดิบทางภาคเหนือ ใบค่อนข้างหนา ใบยาว 6-15 ซม. ปลายหยักมน ใบด้านบนมีสีเขียวแต้มประสีเขียวอ่อน ด้านล่างมีสีม่วง ก้านช่อดอกยาวประมาณ 4 ซม. ดอกในช่อ 1-2 ดอก

ราคา 360.00 บาท


รองเท้านารีเมืองกาญจน์ (Paphiopedilum parishii)
อาศัยตามต้นไม้และบนพื้นดินในป่าดิบชื้นทางภาคตะวันตก ใบหนา มีสีเขียวตลอดทั้งใบ ใบมีขนาดใหญ่ 25-40 ซม. ปลายหยัก กลีบดอกสีเขียว ปลายกลีบสีม่วงปนน้ำตาล กลีบในเรียงแคบและบิดเป็นเกลียว ปลายกลีบมีสีน้ำตาลปนแดง

ราคา 320.00 บาท

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

กล้วยไม้สกุลกุหลาบ

กุหลาบอินทจักร (Aerides flabellata)
ลักษณะใบเรียงตัวซ้อนกันค่อนข้างแน่น แผ่นใบหนาและเหนียว ผิวใบแห้ง กุหลาบอินทจักรเป็นเอื้องกุหลาบช่อตั้ง ดอกในช่อโปร่ง มีเดืือยดอกยาวเห็นได้ชัดและโค้งงอนสวยงาม กลีบเลี้ยง และกลีบดอกมีสีเขียวอมเหลืองและมีแต้มสีน้ำตาลอมม่วง ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม

ราคา 150.00 บาท
กุหลาบพวงชมพู (Aerides krabiensis)
หรือกุหลาบกระบี่ พบครั้งแรกที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงเกาะต่างๆ ทางภาคใต้ของไทย ต้นค่อนข้างผอมมักแตกเป็นกอ แผ่นใบเล็กค่อนข้างหนาและเรียงซ้อนกันถี่ ผิวใบมักจะมีจุดประสีม่วงแดง ช่อปลายปากกว้างมน ดอกมีพื้นขาว มีจุดประสีม่วงแดง หรือชมพูเข้ม กลางแผ่นปากมีสีแดงเข้มคล้ายกุหลาบมาลัยแดง ออกดอกระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม

ราคา 160.00 บาทกุหลาบเอราวัณหรือกุหลาบน่าน (Aerides rosea ชื่อพ้อง Aerides fieldingii) ลักษณะดอกคล้ายมาลัยแดงมาก ช่อดอกมีก้านส่งแข็ง แต่ส่วนช่อที่ติดดอกจะโค้งห้อยลง กลีบดอกสีขาว มีแต้มสีม่วงแดง ที่ปลายกลีบมีจุดสีม่วงแดงประปราย ปากสีม่วงแดง ออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน

ราคา 150.00 บาทกุหลาบแดง (Aerides crassifolia)
เป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะสวยงาม มีใบสั้นแบนแต่หนา ช่อดอกเอนหรือโค้งลงยาวใกล้เคียงกับใบ ดอกในช่อโปร่ง สั้น ดอกมีสีม่วงแดง ดอกมีขนาดใหญ่กว่าเอื้องกุหลาบชนิดอื่นๆ ออกดอกในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

ราคา 160.00 บาท

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

กล้วยไม้สกุลช้าง

ไอยเรศ
รายละเอียด: กล้วยไม้ไทยพันธ์แท้และลูกผสมกล้วยไม้ไทยพันธ์ต่างๆ ที่สวยงามมีชื่อเรียกมากมาย ถ้าไม่ใช่คนที่เคยปลูกเลี้ยง หรือคนที่ใจรักจริงๆมักจะจำชื่อได้ยาก เป็นเพราะผู้ปลูกเลี้ยง หรือนักปรับปรุง บำรุงพันธ์ สามารถพัฒนาสายพันธ์ให้มีสีสัน สดสวย

ราคา 550.00 บาท
ช้างแดง
รายละเอียด: ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายช้างกระ แต่โคนใบ เส่นใบและปลายรากออกสีเขียวอมม่วงแดงคล้ำกว่า ดอกมีสีม่วงแดงอ่อนแก่ต่างกันจงถึงม่วงแดงเข็มทั้งดอกอาจมีสีขาวที่โคนปลาย โคยกลีบบ้างก้อได้ บางต้นกลีบแดงไม่ทั่วทั้งดอก โดยมีสีขาว

ราคา 250.00 บาท
ช้างพลาย
รายละเอียด: ขอบกลีบของดอกเป็นสีแดง ปากเป็นสีแดง อาจมีจุดหรือแถบสีแดงกลางกลีบดอกก็ได้ ดอกขนาด ๒.๕ - ๓ ซม. มีกลิ่นหอมมาก

ราคา 250.00 บาท
ช้างส้ม

รายละเอียด: กลีบของดอกเป็นสีส้ม ปากเป็นสีแดง อาจมีแถบสีแดงส้มกลางกลีบดอกก็ได้ ดอกขนาด ๒.๕ - ๓ ซม. มีกลิ่นหอมมาก
ราคา 250.00 บาท

กล้วยไม้ประเภทเอื้อง

เอื้องพวงหยกตาดำ
รายละเอียด: มีชื่ออื่นๆอีก ว่า เอื้องพวงหยก หรือหวายปม เป็นกล้วยไม้สกุลหวาย กลีบดอกบิดเล็กน้อย มีสีขาวหรือชมพูอ่อน ปลายกลีบมีแต้มสีม่วง ปากค่อนข้างกลม มีปลายขอบสีม่วง ตรงกลางปากมีแต้มสีเหลืองเขียวเป็นวง ขนาดใหญ่ที่โคนปาก

ราคา 150.00 บาท
เอื้องผึ้ง
รายละเอียด: ช่อหนึ่งมีมากกว่า 20 ดอก พื้นดอกสีเหลืองอ่อน ปากสีเหลืองเข้ม ขนาดดอกโตประมาณ 3 เซนติเมตร ลักษณะใบแข็งหนาสีเขียวจัด ออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ก้านช่อดอกอ่อนโค้งลงมา ช่อหนึ่งมีมากกว่า 20 ดอก

ราคา 200.00 บาท
เอื้องม่อนไข่, เอื้องม่อนไข่ใบมน
รายละเอียด: ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกห้อยเป็นพวงยาว ดอกแน่น กลีบดอกสีขาวกางผายออก โคนกลีบปากกระดกม้วนขึ้น ปลายแหลม ม้วนขึ้นสีเหลือง ภายในมีขนแต่ริมสันปากไม่มีขน ขนาดดอกโตประมาณ 2-4 เซนติเมตร บานพร้อมกันทั้งช่อและบานนานประมาณ 1 สัปดาห์

ราคา 200.00 บาท
เหลืองจันทบูร
รายละเอียด: ออกดอกในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ช่อดอกออกตามข้อของลำ ออกดอกเป็นช่อๆ ละ 2–4 ดอก กลีบดอกเป็นมัน รอบแรกดอกจะเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วจะค่อยๆ เข้มขึ้นจนเป็นสีจำปา

ราคา 150.00 บาท

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

กล้วยไม้ประเภทคัทลียา

กล้วยไม้(คัทลียา)

ยี่ห้อ: ต้นไม้มงคลสำหรับท่านที่เกิดราศีมีน
รุ่น: กล้วยไม้(คัทลียา)
รายละเอียด: กล้วยไม้(คัทลียา) 1 ต้น สูงประมาณ 0.50 ม. ไม่รวมลวดสำหรับแขวน

ราคา 250.00 บาท

กล้วยไม้คัทลียาลูกผสม
รายละเอียด: ดอกใหญ่ กลิ่นหอม สีชมพูอ่อน สดใส ออกดอกช่วงเดือน พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ ระยะเวลาบานนานถึง 20 วัน

ราคา 450.00 บาท
กล้วยไม้คัทลียา ควีนสิริกิติ์
รายละเอียด: จะมีดอกเดี่ยว หรือเป็นช่อสีขาว กลางดอกจะเป็นสีเหลืองทองออกดอก เดือนสิงหาคม มีกลิ่นหอมทั้งวัน และได้มีการกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย "สิริกิติ์" เป็นชื่อของกล้วยไม้ลูกผสมพันธุ์นี้ว่า "คัทลียา ควีนสิริกิติ์"
ราคา 490.00 บาท

กล้วยไม้พันธุ์คัทลียา เมม โรเบิร์ทสเตรท
รายละเอียด: เป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสม เพาะเลี้ยงเองได้

ราคา 200.00 บาท
กล้วยไม้พันธุ์คัทลียา ซีเครทเลิถ
รายละเอียด: เป็นไม้ลูกผสม ดอกใหญ่ สีสวย

ราคา 250.00 บาท

กล้วยไม้แคทลียา
รายละเอียด: กว้าง 33 เซนติเมตร ยาว 33 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร
ราคา 190.00 บาท